פיווט

חלון ובו ציר פתיחת הכנף במרכז החלון, אופקית או אנכית

חלון פיווט אופקי

חלון פיווט אופקי חלון ובו ציר פתיחת הכנף אופקית במרכז החלון.
יתרונות: ניתן לפתיחה מלאה.
חסרונות: בפתיחת החלון הכנף בולטת פנימה ומפריעה.

חלון פיווט אנכי

חלון פיווט אנכי חלון ובו ציר הכנף אנכית במרכז החלון, מכונה גם חלון סובב.
יתרונות: ניתן לפתיחה מלאה.
חסרונות: בפתיחת החלון הכנף בולטת פנימה ומפריעה.

חלונות פיווט קיימים באקסטל בסדרה הקלאסית בפרופיל חלונות פתיחה C11.