סרגל זיגוג

פרופיל המשמש לאחיזת הזיגוג והידוקו לפרופיל הכנף.

סרגל זיגוג

פרופיל המשמש לאחיזת הזיגוג והידוקו לפרופיל הכנף.ידוע גם בכינוי קליפס זיגוג.