מסילה

כינוי לפרופיל מסגרת בו נעה או משתלבת כנף הזזה של חלון או דלת

במערכות הזזה, כנפי החלון או הדלת בדרך כלל נעות בנתיבים על גבי המסילות להלן מסילה עליונה ומסילה תחתונה ומשתלבות במסילת הצד ("מזוזה")לצורך סגירה ונעילה.