מלבן

מלבן הינו שם נרדף למילה משקוף.

המלבן או המשקוף הינו מסגרת החלון אליו מחוברת ומהודקת כנף החלון.

בחלונות ציר המלבן יהיה מחובר בפיאותיו בחיבור 45 מעלות ובאמצעות פינה יצוקה פנימית או פינה עשוייה מפרופיל אלומיניום על מנת להדק את פרופילי המלבן זה לזה.

בחלונות הזזה נוהגים לכנות את חלקי המסגרת בכינוי מסילה