למלה

פרופיל המשמש שלב הצללה או הסתרה

למלה הינו פרופיל אלומיניום המשמש כשלב במערכת הצללה או הסתרה, כמסתור כביסה או תריס המאפשר מעבר אויר מן הפנים החוצה (למשל כתריס לשחרור עשן).

 

שמות נרדפים או דומים ללמלה יהיו גם לובר (louver) או רפפה אלא שבדרך כלל הכוונה בלמלה הינה לפרופיל לא חלול.