לחץ הזז

סגר קפיצי לחלון הזזה המאפשר עם לחיצה עליו לשחרר את לשונית המנעול מנעילה למשקוף החלון.