זכוכית מונוליתית

זכוכית שטוחה בודדת

זכוכית מונוליתית הינו הכינוי לזכוכית שטוחה בודדת ללא כל תוספות כגון פילם להדבקת לוח זכוכית נוסף.
 מונו=יחיד