זכוכית בידודית

שתי שכבות זכוכית וביניהן אוויר או גז דחוס

שיטת זיגוג זו מורכבת משתי שכבות זכוכית או יותר כשביניהן סרגל הפרדה היקפי מאלומיניום וחומר הדבקה ואטימה. 
האוויר שבמרווח ביניהן יוצר את הבידוד התרמי הנחוץ. לעיתים נשלב בתוך המרווח שבין הזכוכיות גם צלון. 
עובי זיגוג זכוכיות אלו בין  14 ל 43 מ"מ.

זכוכית בידודית אינה מבודד אקוסטי טוב במיוחד ומיועדת לבידוד מחום וקור וכן בהגנה על ציפוי רפלקטיבי רך על אחד מלוחות הזכוכית.