הלבשה

פרופיל אלומיניום שתפקידו להסתיר את המרווח שבין קצה המשקוף והקיר. מאחר והבניה בארץ הינה בבלוקים וטיח והיא אינה מדוייקת כמו קו חלונות האלומיניום,כדי להסתיר סטיות ולקבל קו נקי, נהוג להשתמש בסרגל הלבשה היקפי לחלון.אגב, במדינות בהן הבניה "יבשה", לדוגמה בארצות הברית בה בונים בניצבי פח או עץ ולוחות גבס, רמת הדיוק גבוהה דיה בכדי לוותר על סרגלים אלה.

הלבשה
פרופיל אלומיניום שתפקידו להסתיר את המרווח שבין קצה המשקוף והקיר. מאחר והבניה בארץ הינה בבלוקים וטיח היא אינה מדוייקת כמו חלונות האלומיניום. כדי להסתיר סטיות ולקבל קו נקי, נהוג להשתמש בסרגל הלבשה היקיפי לחלון.

אגב, במדינות בהן הבניה "יבשה", לדוגמא בארצות הברית בה בונים בניצבי פח או עץ ולוחות גבס, רמת הדיוק גבוהה וניתן לוותר על סרגלים אלה.
הלבשה מכונה לעיתים עיטור היקפי.