קיר מסך מסגרות Mfg

קיר מסך בו הזיגוג מותקן במסגרות אלומיניום המחוברות מיכנית אל שלד קיר המסך.בעיצוב זה מקבל המבנה חזית זכוכית עם מסגרות מעודנות וביניהן מרווחים צרים ביותר.

קיר מסך המזוגג באמצעות זכוכית המודבקת למסגרת אלומיניום בהדבקה סטרקטורלית או באמצעות סרט VHB . מסגרות אלו מחוברות באמצעות אביזרי חיבור מיוחדים לסריגי קיר המסך. באמצעות שיטה זו מקבל המבנה חזית מאד נקיה עם מסגרות אלומיניום מעודנות ופוגות של עד 20 מ"מ בין המסגרות ללא תפר סיליקון.

יישומים נוספים:

קיר מסך Mrg עם סרגלי זיגוגקיר מסך אקלימי Mdgקיר מסך Msg עם הדבקה סטרוקטורליתדלת פתיחה U12h בסגנון אורבני לתפעול מאסיבידלת פתיחה N12 בעיצוב מינימליסטידלתות הזזה  U22 דלת הזזה U22h

שילובים אפשריים בקיר המסך

 דלת,דלת SG ,חלון סמוי פתיחה החוצה,חלון פתיחה פנימה,הצללות ומכסים מעוצבים מובנים.


זיגוג

זכוכית מונוליתית: 6, 8 מ"מ, זכוכית בידודית:24-26 מ"מ.

צבע

ניתן לבחור צבע מכל מגוון מניפות אקסטל לרבות ממניפת הסטאן (S), מניפת המתכתיים (M) ומניפת המגורענים (G).