רשתות X24

רשתות X24 מאפשרות שילוב כנף רשת הזזה או פתיחה בדלתות וחלונות בצורה אינטגרלית ובעיצוב תואם לעיצוב כנפי הזכוכית.

מגוון רשתות המשתלבות בכל מערכות אקסטל השונות. ניתן לקבל רשתות גלילה, רשתות קבועות, רשתות שהינן חלק אינטגרלי מהמערכת, דבר המקנה אחידות עיצובית בכל חלקי המערכת. כמו כן פרופילי הרשתות הותאמו ועוצבו בהתאם לעיצובים של המערכות השונות.

יישומים נוספים:

חלון הזזה בעיצוב מינימליסטי N21דלת הזזה בעיצוב קלאסי C22מערכת חלון בלגי B21tחלונות הזזה C21h בעיצוב קלאסידלת הזזה B22 בעיצוב בלגיחלונות ודלתות הזזה N22 בעיצוב מינימליסטידלתות פתיחה U12 בעיצוב אורבני