פרטיות

מידע כללי

לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים במבנה האתר ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר.

 

1. "עוגיות" הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים.

2. מנגנון ה"עוגיות" ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש אינו נדרש לספק מידע כלשהו כדי להכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב"עוגיות", ולשלוט בזרימת המידע ב"עוגיות".

3. במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט , והמידע נועד למטרות שצוינו לעיל, בלבד.

 

מידע אישי

בדרך כלל, אתם יכולים לבקר אותנו באינטרנט, בלי לספר לנו מי אתם ובלי לספק מידע אישי. ישנם מקרים בהם ייתכן ונזדקק למידע מכם, כדי לספק מנוי או  כדי לספק שירות אותו ביקשתם. 

 

שימושים

כדי למלא את הבקשות שלכם מאיתנו או מאחרים המעורבים במילוי הבקשה.

כדי ליצור איתכם קשר עבור סקרי שביעות רצון של לקוחות, סקרי שוק או בקשר לטרנזאקציות מסוימות.

עבור מטרות שיווק של חברת אקסטל במידה הרשיתם שימוש כזה.

 

האפשרויות שלכם

כאשר אנו אוספים מידע מכם, אתם יכולים להודיע לנו שאינכם רוצים שמידע זה ישמש עבור קשר שיווקי ואנו נכבד את בקשתכם.