מבט אל כנפי ההצללה מתוך המבנה

מבט מתוך המבנה אל החוץ דרך חזית הזכוכית וכנפי ההצללה. כנפיים אלה מונעות חדירת שמש ישירה ובזבוז אנרגיה.

מבט אל כנפי ההצללה מתוך המבנה

אל המוצר המופיע בתמונה זו שתף, שמור, הדפס