כנפי הצללה X56 של אקסטל

כנפי הצללה תלויות המהוות גם אלמנט עיצובי לחזית המבנה.

כנפי הצללה X56 של אקסטל

אל המוצר המופיע בתמונה זו שתף, שמור, הדפס