דלת פתיחה אורבנית משולבת בקיר מסך

דלת פתיחה לשימוש מאסיבי משולבת בקיר מסך בקניון מודיעין.

דלת פתיחה אורבנית משולבת בקיר מסך

אל המוצר המופיע בתמונה זו שתף, שמור, הדפס

צילום: יקי אסיג