אירועים ותערוכות בהן השתתפנו

יום עיון במפעל אקסטל

יום עיון 26.12.12

כנס יצרנים באר שבע

19.12.2012 אולם ארטעים "אגמים"

יום האדריכל הבינלאומי 5.5.2011

יום האדריכל הבינלאומי 5.5.2011