פרופילי אלומיניום - פרופילים סטנדרטיים - תעלה עגולת פינות פנימיות +שיפוע