פרופילי אלומיניום - פרופילים סטנדרטיים - ז.שוות שוקיים עגולת פינות פנים