פרופילים לחקלאות

פרופילי אלומיניום המשמשים לענף החקלאות

פרופילים שונים לחקלאות

A Wide range of profiles for agriculture