פרופילים לאלקטרוניקה

פרופילי קירור, פרופילים לתחום הזיווד ומגוון פרופילי אלומיניום נוספים לתחום האלקטרוניקה.
פרופילים שונים לאלקטרוניקה

פרופילים שונים לאלקטרוניקה

A Wide range of profiles for the electronic industry

פרופילים לארונות זיווד

A Wide range of profiles for cabines
צלעות קירור

צלעות קירור

A Wide range of heat sinks