פרופילי אלומיניום - פרופילים סטנדרטיים - מלבן חלול עגול פינות