פרופילי אלומיניום - פרופילים סטנדרטיים - ז.שונת שוקיים עגולת פינות פנים